Z Panem Tadeuszem w podróż po europie.

Lekcja: Z Panem Tadeuszem w podróż po Europie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to lektura funkcjonująca w podstawie programowej na etapie szkoły podstawowej. Ze względu na trudny język, niezrozumiałe dla współczesnego młodego człowieka realia oraz długość uważany za trudny do omawiania, wręcz niepotrzebny we współczesnej edukacji. Tymczasem poemat Adama Mickiewicza posiada walory, które pozwalają opowiadać młodemu […]

Continue Reading

PROGRAM BUONGIORNO, ITALIA Program Buongiorno, Italia jest związany z doskonaleniem kadry w ramach programu Erasmus +, realizowanego przez PZPW w Rzeszowie. Dzięki założeniom programu pracownicy PZPW mogą wyjeżdżać do krajów programu, by uczyć się języka, doskonalić umiejętności metodyczne, poznawać nowe metody nauczania. Wśród wyjeżdżających są również nauczyciele doradcy metodyczni. Więcej informacji Większość wyjazdów dotyczących nauki […]

Continue Reading

Poglądy znanych pedagogów na przestrzeni dziejowej w procesie kształtowania człowieka.

Autor artykułu: Łukasz Mikulski Wstęp Już od czasów najdawniejszych, kiedy to w trakcie rewolucji neolitycznej, człowiek przeszedł z trybu życia koczowniczego do osiadłego. Wyłonił ośrodek władzy, wyznaczył też granice. Rodzina zaczęła spełniać funkcje pedagogiczne. Szczególnie znaczenie w tym procesie odgrywała, rola matki i ojca, zresztą system ten przetrwał niezmiennie do czasów dzisiejszych tzw. „Socjalizacja pierwotna”, […]

Continue Reading

Innowacyjne działania metodyczne – Renata Gozdecka (skrót)

Wśród podstawowych obowiązków każdego nauczyciela ważne miejsce powinna zajmować potrzeba stałego doskonalenia swoich umiejętności nauczycielskich. Rutyna, będąca często rezultatem zmęczenia zawodowego, jakie rodzi się w wyniku osobistego zaangażowania w relacje z drugim człowiekiem (na którą w szczególności narażona jest ta grupa zawodowa), nie sprzyja rozwojowi i skutecznemu nauczaniu – gasi entuzjazm i chęć twórczej, nowatorskiej aktywności. Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych – obok samokształcenia i doskonalenia […]

Continue Reading

Czy reportaż kłamie ??? Kilka myśli na podstawie książki Bernarda Newmana Rowerem przez II RP

II Rzeczpospolita, jak się okazuje, była krajem niezwykle ciekawym dla europejskiej opinii publicznej, o czym przekonuje lektura książki Rowerem przez II RP autorstwa Brytyjczyka, Bernarda Newmana. Odbył on tę podróż owym niewymyślnym środkiem transportu w roku 1934, a więc już po dojściu Hitlera do władzy, spisał swoje wrażenia, a później, jak informuje krótka notka o autorze zamieszczona […]

Continue Reading

Kształcenie świadomego odbiorcy kultury muzycznej.

Kształcenie świadomego odbiorcy kultury muzycznej….…ot i problem …Funkcjonowanie edukacji muzycznej a także jej rola w wychowywaniu pokoleń jestabsolutnie ważkim przedmiotem środowiskowych dyskusji na temat jej standardów.I chociaż przez szereg lat w wymiarze dydaktycznym znaczenie edukacji muzycznejabsolutnie nie maleje, to jednak wszędobylska kultura masowa nieustannie próbuje przesłonićprawdziwą wartość artystyczną.Współczesna edukacja muzyczna potrafi być barwna, ciekawa i […]

Continue Reading