CEL

Ogólnopolskie Forum Doradców Metodycznych to idea wspólnej myśli metodycznej – analitycznej i recepcyjnej pracy u podstaw. Jest również zachętą dla metodyków w całej Polsce do współpracy na rzecz edukacji nowoczesnej, skutecznej, niosącej dobro dla polskiego ucznia. 

Niniejsza   platforma internetowa / portal /strona służy wymianie doświadczeń między wszystkimi doradcami metodycznymi zatrudnionymi w różnych ośrodkach w kraju. To miejsce w przestrzeni internetu, w którym publikowane są ciekawe materiały dydaktyczne, pomysły na przeprowadzenie zajęć, inspirujące artykuły o wysokiej wartości merytorycznej z podziałem na poszczególne sekcje tematyczne i przedmiotowe,                a autorem publikacji zostać może każdy doradca metodyczny i nauczyciel.                            To również przyjazna przestrzeń do prowadzenia dyskusji, wyrażania opinii i dzielenia się swoim doświadczeniem, by skutecznie wspomagać pracę nauczycieli wszystkich przedmiotów. Forum inauguruje swoją działalność w roku, w którym możliwa jest już ocena wkładu doradców metodycznych w rozwój polskiej szkoły i ukazanie dokonań tej grupy nauczycieli.

Pozdrawiam – Dariusz Zięba
Kierownik Zespołu Nauczycieli Doradców Metodycznych                                      PODKARPACKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI