OFERTA DORADCÓW

UWAGA: Szanowni Państwo – Oferta jest w trakcie weryfikacji i poprawek do 05.11.2023

TYTUŁFORMADATAMIEJSCE
Lekcja literacka.Lekcja otwarta1.12.2023I LO Rzeszów
Lekcja literacka.Lekcja otwarta 4.04.2023I LO Rzeszów
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – wykorzystanie formuły debaty w nauczaniu precyzyjnego wyrażania myśli.Warsztat20.02.2024ONLINE
Jak zorganizować pracę w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum? Warsztat metodyczny polonisty.Warsztat
Konferencja
12.09.2024ONLINE
Kreatywni poloniści.sieć współpracy26.08.2023ONLINE
Matura rozszerzona z języka polskiego. Test historycznoliteracki i wypracowanie.Warsztat10.10.2023ONLINE
Lekcja odwrócona jako metoda aktywizująca w nauczaniu języka polskiegoWarsztat28.11.2023ONLINE
Lektury współczesne na maturze. Nowa podstawa programowa. Warsztat09.01.2024ONLINE
Klasa odwrócona na lekcji języka polskiego.Warsztat28.11.2023PCEN Rzeszów
Eseistyka współczesna.Szkolenie + Lekcja otwarta01.04.2024I LO Rzeszów/ ONLINE
Literatura lasowiacka w perspektywie antropologii kulturowej.Konferencjao3.2024ONLINE
TYTUŁFORMADATAMIEJSCE
Wszędzie fizyka.Konferencja05.2024PCEN Przemyśl
Kim jesteśmy, kim możemy się stać ? O dwu wierszach Wisławy Szymborskiej.Lekcja otwarta12.2023II LO Przemyśl
Po najmniejszej linii oporu ? O błędach frazeologicznych i nie tylko.Lekcja otwarta03.2024II LO Przemyśl
Sieć współpracy i samokształcenia  nauczycieli polonistów „Kreatywni poloniści”Sieci współpracy26.09.2023ONLINE
W niej żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Konteksty kultury antycznej w literaturze współczesnej. Część 1Warsztat24.10.2023ONLINE
W niej żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Konteksty kultury antycznej w literaturze współczesnej. Część 2Warsztat16.01.2024ONLINE
Jak zorganizować pracę  w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum? Warsztat metodyczny polonistyKonferencja12.09.2023ONLINE
Kreatywni poloniściSieci współpracy26.09.2023ONLINE
Matura rozszerzona z języka polskiego. Test historycznoliteracki i wypracowanieWarsztat10.10.2023ONLINE
Lektury współczesne na maturze. Nowa podstawa programowa. Warsztat09.01.2024ONLINE
Literacki patron roku 2024 – interdyscyplinarnie.Konferencja28.05.2024ONLINE
Eseistyka współczesna.Lekcja otwarta / szkolenie01.04.2024I LO Rzeszów/ONLINE
Literatura lasowiacka w perspektywie antropologii kulturowej.Konferencja03.2024ONLINE
Literacki patron roku 2024.Lekcja otwarta / Szkolenie04.2024ONLINE
TYTUŁFORMADATAMIEJSCE
Konteksty utworu literackiego.Lekcja otwarta5.12.2023I LO w Dębicy
Portrety kobiet we współczesnej prozie.Lekcja otwarta8.03.2024I LO w Dębicy
Sieć współpracy i samokształcenia  nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji.Sieci współpracy26.09.2023ONLINE
Jak zorganizować pracę  w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum? Warsztat metodyczny polonisty.Konferencja12.09.2023ONLINE
Matura rozszerzona z języka polskiego. Test historycznoliteracki i wypracowanie.Warsztat10.10.2023ONLINE
Lektury współczesne na maturze. Nowa podstawa programowa. Część 1Warsztat14.11.2023ONLINE
Lektury współczesne na maturze. Nowa podstawa programowa. Część 2Warsztat09.01.2024ONLINE
Literacki patron roku 2024 – interdyscyplinarnieKonferencja28.05.2024ONLINE
Eseistyka współczesna.Lekcja otwarta + szkolenie01.04.2024I LO Rzeszów / ONLINE
TYTUŁFORMADATAMIEJSCE
Innowacyjnie na lekcjach języka polskiego Konferencja19.09.2023 godz. 15.30PCEN Przemyśl
Język polski w szkole podstawowej,
czyli jak przekonać ucznia, że Mickiewicz wielkim poetą był.
Konferencja11.06.2024
godz. 15.30
ONLINE
Miłosierni z Markowej.Lekcja otwarta14.11.2023
godz.15.30
ONLINE
Życie w okupowanej Warszawie na podstawie lektury „Kamienie na szaniec”Lekcja otwarta19.03.2024
godz. 15.30
ONLINE
„Moja mała ojczyzna” sieć współpracy nauczycieli polonistów Gminy Medyka.Sieci współpracy18.09.2023PCEN Przemyśl
„Kreatywni nauczyciele” sieć współpracy nauczycieli języka polskiego powiatu przeworskiego i jarosławskiego.Sieci współpracy24.10.2023PCEN Przemyśl
„Innowacyjni nauczyciele” sieć współpracy nauczycieli języka polskiego z powiatu przemyskiego.Sieci współpracy17.10.2023PCEN Przemyśl
Jak przekonać nastolatków do lektury?Warsztat17.01.2024
godz. 15.30
ONLINE
Praca metodą projektów na lekcjach języka polskiego.Warsztat16.04.2024
godz. 15.30
ONLINE
TYTUŁFORMADATAMIEJSCE
Matura z matematyki w formule od 2023 r.Konferencja19.09.2023
godz. 15.00
PCEN Tarnobrzeg
Stosowanie modelu lekcji odwróconej.Lekcja otwarta6.10.2023LO Kolbuszowa
Zastosowanie nowoczesnych technik nauczania – wykorzystanie aplikacji Geogebra, Plikers, Canva, Liveworksheets.Lekcja otwarta12.04.2023 LO Kolbuszowa
Sieć współpracy i samokształcenia  nauczycieli matematyki.Sieci współpracy10.2023ONLINE
Rozgrzej swój mózg.Warsztaty12.12.2023
godz. 15.30
ONLINE
Planuj. Organizuj. Działaj.Warsztaty28.02.2024
godz. 15.30
ONLINE
Gwiazdkowe zadania.Warsztaty25.04.2024
godz. 15.30
PCEN Tarnobrzeg
Matematyka. Spotkajmy się!Konferencja21.10.2023OENIPAS Czudec
Twarze matematyki.Konferencja
Uniwersytet
Rzeszowski
TYTUŁFORMADATAMIEJSCE
„HO HO HOlidays – christmas fun and joy” – świąteczna lekcja otwartaLekcja otwarta18.12.2023
godz. 12.15
ZS nr 2 w Rzeszowie
Sieć współpracy i samokształcenia  nauczycieli języka angielskiego – przygotowanie do egzaminów maturalnych.Sieci współpracy26.09.2023ONLINE
AI w nauczaniu języka angielskiego.Warsztat8.11.2024
 godz. 17.00
ONLINE
„Staying alive –pierwsza pomoc przedmedyczna.Konferencja
Kreatywne lekcje języka angielskiego bez podręcznika.Konferencja23.04.2024
godz. 13.00
PCEN Rzeszów
Wzniosłe treści obcych pieśni. Językowy misz-masz.DebataStudio PCEN
„Muzyczne treści obcej językowo pieśni” – studium z humorem.Szkolenie + Lekcja otwarta + elementy odwróconej klasy01.04.2024SP 25 Rzeszów + Stream Online.
„Love” w literaturze muzycznej anglojęzycznej.Symulacja lekcji otwarta + Szkolenie14.02.2024Studio PCEN