STREFA ONLINE

Zachęcam do skorzystania w trybie ONLINE lub stacjonarnej ze szkolenia poświęconego Ochronie Praw Autorskich oraz możliwości korzystania z materiałów twórców na podstawie odpowiednich licencji. Główne zagadnienia to:                                                                                                       Zakres własności intelektualnej.                                                                           Utwór w rozumieniu prawa autorskiego.                                                             Rodzaje utworów w rozumieniu prawa autorskiego.                                        Czego nie traktujemy jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego               Autorskie prawa zależne (opracowania – rodzaje, przykłady)                         Kto może być podmiotem praw , jak ustala się kto jest autorem                   Rodzaje licencji                                                                                                        Przydatne strony www z materiałami zwolnionymi z licencji p.a. 

          LINK DO REJESTRACJI NA SZKOLENIE:   …