BOUNGIORNO

PROGRAM BUONGIORNO, ITALIA

Program Buongiorno, Italia jest związany z doskonaleniem kadry w ramach programu Erasmus +, realizowanego przez PZPW w Rzeszowie. Dzięki założeniom programu pracownicy PZPW mogą wyjeżdżać do krajów programu, by uczyć się języka, doskonalić umiejętności metodyczne, poznawać nowe metody nauczania. Wśród wyjeżdżających są również nauczyciele doradcy metodyczni.Czytaj więcej

Z “Panem Tadeuszem” w podróż po Europie. Scenariusz lekcji. 

Cele lekcji (przedstawione w dwóch wariantach):

Wariant A: 1.przedstawienie fragmentów Pana Tadeusza jako atrakcyjnej lektury dla młodego człowieka; 2.wprowadzenie do pracy metodą projektu; 3.promocja samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów.

Wariant B: 1.uczeń czyta fragmenty Pana Tadeusza, umie je analizować i odkrywa ich wartość literacką; 2.uczeń umie pracować metodą projektów; 3. uczeń samodzielnie zdobywa wiedzę o krajach europejskich oraz wyszukuje informacje o nich w tekście Pana Tadeusza. PEŁNY SCENARIUSZ