Z Panem Tadeuszem w podróż po europie.

Lekcja: Z Panem Tadeuszem w podróż po Europie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to lektura funkcjonująca w podstawie programowej na etapie szkoły podstawowej. Ze względu na trudny język, niezrozumiałe dla współczesnego młodego człowieka realia oraz długość uważany za trudny do omawiania, wręcz niepotrzebny we współczesnej edukacji. Tymczasem poemat Adama Mickiewicza posiada walory, które pozwalają opowiadać młodemu […]

Continue Reading

PROGRAM BUONGIORNO, ITALIA Program Buongiorno, Italia jest związany z doskonaleniem kadry w ramach programu Erasmus +, realizowanego przez PZPW w Rzeszowie. Dzięki założeniom programu pracownicy PZPW mogą wyjeżdżać do krajów programu, by uczyć się języka, doskonalić umiejętności metodyczne, poznawać nowe metody nauczania. Wśród wyjeżdżających są również nauczyciele doradcy metodyczni. Więcej informacji Większość wyjazdów dotyczących nauki […]

Continue Reading

Innowacyjne działania metodyczne – Renata Gozdecka (skrót)

Wśród podstawowych obowiązków każdego nauczyciela ważne miejsce powinna zajmować potrzeba stałego doskonalenia swoich umiejętności nauczycielskich. Rutyna, będąca często rezultatem zmęczenia zawodowego, jakie rodzi się w wyniku osobistego zaangażowania w relacje z drugim człowiekiem (na którą w szczególności narażona jest ta grupa zawodowa), nie sprzyja rozwojowi i skutecznemu nauczaniu – gasi entuzjazm i chęć twórczej, nowatorskiej aktywności. Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych – obok samokształcenia i doskonalenia […]

Continue Reading